1. Trubky pro podlahové vytápění

V systému TOPTHERM jsou využívány fyzikálně zesítěné trubky PEXc (TOP 116, 118, 120) určené pro podlahové vytápění. Velkými přednostmi tohoto potrubí je jeho odolnost proti korozi, kyslíková bariéra, jednoduchá montáž a velmi příznivá cena.

Další variantou, používanou také pro radiátorové vytápění a rozvody vody, jsou trubky AL/PEX (TOP 216, 218, 220, 226, 232, 240, 250), které se od trubek PEXc liší vysokou tvarovou stálostí a nízkou tepelnou roztažností.

Nově také trubky AL/PERT (TOP 216P, 218P, 220P, 226P, 232P, 240P, 250P), které nabízejí levnější verzi trubek jak pro radiátorové tak pro podlahové vytápění.

Všechny trubky TOPTHERM jsou ve vysoké kvalitě produkovány na moderních výrobních linkách v EU. Poskytovaná záruka na potrubí je 10 let, životnost udávaná výrobcem přesahuje 50 let.

Certifikace:

 

pro ČR:

Institut pro testování a certifikaci – ITC Zlín, a.s. VÚPS Praha

 

pro SR:

VÚSAPL a.s. Nitra

2. Systémové desky pro podlahové vytápění

Izolační polystyrenové desky s výstupky výrazně zrychlují a zjednodušují pokládku potrubí. Zároveň slouží jako jeho ochrana a zajišťují konstantní rozteče trubek. Systém TOPTHERM nabízí několik variant systémových desek, které řeší různé požadavky investorů.

Technická data jednotlivých systémových desek naleznete v technickém listu TOPTHERM – systémové desky.

Pro vytvoření betonové topné desky je doporučeno používat cementové směsi s podílem plastifikátoru TOP 603.

Nestandardní případy řeší tzv. suchý systém podlahového vytápění TOPTHERM 2000, kde betonovou mazaninu nahrazuje speciální sádrovláknitá deska. Tato verze je díky své malé výšce a nízké hmotnosti vhodná pro rekonstrukce starších domů, pro stavby bez použití mokrých procesů. Velkou výhodou je, že po instalaci systému se můžete okamžitě nastěhovat.

4. Rozdělovače podlahového vytápění

Srdcem celého systému TOPTHERM jsou mosazné rozdělovače TOP 553. Tyto rozdělovače se nejčastěji umisťují do skříní, které existují ve dvou provedeních – do zdi (TOP 410-415) a na zeď (TOP 421-425). Funkcí rozdělovače je uzavírání a regulace jednotlivých topných okruhů.

6. Směšovací rozdělovače podlahového vytápění

Pro případ kombinovaného vytápění s radiátory nabízíme tzv. směšovací rozdělovač TOP 557 (TOP 559). Důležitou součástí je mísící sada s čerpadlem, která je využívána k regulaci teploty topné vody na vstupu do rozdělovače pro požadovanou hodnotu podlahového vytápění (33 – 45°C).

8. Komponenty pro kompletaci systému podlahového vytápění

Dalšími nezbytnými prvky podlahového vytápění TOPTHERM jsou dilatační pásy TOP 601, které se pokládají po obvodu místnosti a ochranné hadice TOP 602 potřebné k prostupu trubek mezi betonovými topnými deskami.

9.1 Regulace drátová

Součástí každé instalace podlahového vytápění TOPTHERM je regulace celého systému. V praxi je často využívána možnost osazení rozdělovače termoelektrickými hlavicemi TOP 658 nebo TOP 659. Hlavice jsou ovládány prostorovými termostaty, např. TOP 655.

9.2 Regulace bezdrátová

Součástí každé instalace podlahového vytápění TOPTHERM je regulace celého systému. V praxi je často využívána možnost osazení rozdělovače termoelektrickými hlavicemi TOP 658 nebo TOP 659. Hlavice jsou ovládány prostorovými termostaty, např. TOP 680 – 682.

10. Armatury pro malé topné plochy

Pro malé topné plochy (např. koupelny) do cca 15m2 lze využít RTL armatury, např. TOP501. Popis funkce armatur naleznete u jednotlivých produktů v odkazu na technická data.