Název Typ
Dilatační pás – dělící

  • pro umožnění dilatace topných desek
TOP 600 84,-/bm